December 2020

Forældrekøb i virksomhedsordningen får lov at blive efter nytår
Forældrekøb i virksomhedsordningen afskaffes ikke, men nye regler, der har til formål at fjerne de gunstige skattefordele indføres fra januar 2021.  

Forældres udlejning af såkaldte ”forældrekøbslejligheder” er en erhvervsmæssig virksomhed på samme måde som anden virksomhedsdrift efter de gældende skatteregler. 

Forældrene kan anvende virksomhedsordningen på udlejningen, således, at eventuelle renteudgifter på forældrekøbslejligheder kan fradrages i egen eller ægtefælles personlige indkomst før AM-bidraget. Dette betyder, at renteudgifterne har en større fradragsværdi ved anvendelsen af virksomhedsordningen.

I forbindelse med finansloven 2020 blev det vedtaget, at den skattemæssige fordel ved forældrekøb skal fjernes idet værdien af rentefradraget sænkes. Ved fortsat anvendelse af VSO skal der nemlig beregnes en rentekorrektion, som vil nedsætte værdien af forældrenes rentefradrag. Reglerne træder i kraft januar 2021.

Rentekorrektionssatsen fastsættes for et år ad gangen og er for 2020 netop blevet fastsat til 3 %. Rentekorrektionen beregnes ud fra lejlighedens anskaffelsessum med tillæg af efterfølgende udgifter til ombygning eller forbedring af denne. Beregningsgrundlaget vokser dermed i takt med, at der afholdes sådanne udgifter. Rentekorrektionen kan dog ikke overstige faktiske udgifter til renter og bidrag. 

Bemærk at lovforslaget ikke er endeligt vedtaget endnu.

Vi holder jer opdateret. 

Den nye ferielov har været et meget aktuelt emne for såvel arbejdsgivere som lønmodtagere. Hvad sker der nu, når den er trådt i kraft? Vi har valgt at omtale denne ferielov i hovedtræk. Har du brug for en uddybende gennemgang, er du velkommen til at kontakte os.

 

Overgangs- og indefrysningsperioden sluttede den 31/8/2020, har du styr på de forskellige datoer og frister?
Der er nogle vigtige datoer, som arbejdsgiverne skal have styr på hvad angår indberetning og udbetaling af de indfrosne feriemidler i perioden september 2019- august 2020.

Den 31. december 2020 er sidste frist for at indberette de indfrosne feriepenge. De indfrosne feriemidler i virksomheden bliver indekseret (værdireguleret) i juni 2021.

Lønmodtagernes Feriemidler sender i juli 2021 breve til virksomhederne med besked om, hvor mange af de indfrosne feriepenge, de evt. vil indbetale samme efterår. Fristen for at meddele om du vil beholde feriepengene i virksomheden er den 31. august 2021. Den 1. september 2021 er deadline for at betale de feriepenge, du evt. skal afregne til Lønmodtagernes Feriemidler. 

 

Er du klædt på til den nye ferielov?
I det følgende kaster vi lys på hovedelementerne i den nye ferielov, der trådte i kraft den 1. september 2020 i Danmark. Loven bygger på et samtidighedsprincip. Vi kan nemlig afholde vores ferie i takt med, at vi optjener den. Hver måned sparer vi 2,08 feriedage op, som allerede kan holdes måneden efter. Den nye ferielovs såkaldte samtidighedsferie ændrer ikke på antal feriedage, der optjenes om året. Man optjener fortsat 25 feriedage om året. Både optjening- og afholdelsesperioden er ændret i samtidighedsferien. Optjeningsperioden eller ferieåret løber fra 1. september til 31. august. Feriedagene skal holdes i løbet af ferieafholdelsesperioden, som er på 16 måneder og altså løber indtil 31. december året efter.

Den nye ferielov giver mulighed for at holde ferie på forskud såfremt arbejdsgiveren vil give sine medarbejdere lov til det. Dette betyder, at medarbejderne kan holde ferie inden de optjener feriedagene. Afholdte feriedage skal naturligvis betales tilbage i takt med, at de optjenes efterfølgende.

Ferietillægget kan vælges udbetalt enten forholdsmæssigt, hver gang medarbejderen holder noget ferie, eller 2 gange årligt. Optjent ferietillæg i perioden 1. september til 31. maj udbetales i forbindelse med udbetaling af lønnen i maj. Med augustlønnen udbetales ferietillæg for perioden 1. juni til 31. august.

Den 5. ferieuge kan enten overføres eller udbetales, hvis medarbejderen ikke holder alle 5 ferieuger, når ferieafholdelsesperioden udløber den 31. december. Dette er den seneste dato for at aftale om medarbejderen får den 5. ferieuge overført. Får I ikke aftalt noget, skal den 5. ferieuge udbetales til medarbejderen.

Den danske og globale økonomi lider under COVID-19 epidemien. Regeringen har iværksat flere tiltag med henblik på at holde gang i den danske økonomi. Mange virksomheder har fået gavn af regeringshjælpepakker uanset om der har været tale om udskydelse af betalingsfrister, lønkompensation m.v. Det er dog vigtigt at huske de nye betalingsfrister både mht. likviditeten og for at undgå ej fradragsberettigede renter for sen betaling. Nedenunder har vi samlet fristerne, der er relevante for små- og mellemstore virksomheder. En samlet oversigt over fristerne kan du finde på skat.dk.

  

Har du styr på betalt B-skat i 2020?
Betalingsfristen for aconto B-skat rater i både april og maj er blevet rykket som en del af regeringens udspil for at lette presset på erhvervslivet under COVID-19. Selvstændige erhvervsdrivende skal betale disse to rater i juni og december 2020, som ellers er betalingsfrie. Husk at betale maj rate den 21. december 2020, hvis du betaler via netbank.

Hvis der er en stor afvigelse mellem forskudsregistreret overskud for 2020 kontra realiseret driftsresultat i de første 3. kvartaler i 2020, må forskudsregistreringen op- eller nedreguleres i 4. kvartal 2020. Har du brug for vores assistance i den forbindelse, er du velkommen til at kontakte os.

 

Udskudte betalingsfrister af A-skat og AM-bidrag
Betalingsfristerne for blandt andet A-skat og AM- bidrag er udskudt med henblik på at lette presset på virksomhedernes likviditet, der lider som følge af Covid-19.

De nye betalingsfrister for små- og mellemstore virksomheder er som følger:

Afregnings periode

Betalingsfrist

April 2020

10. september 2020 (udskudt fra 11. maj)

Maj 2020

12. oktober 2020 (udskudt fra 10. juni)

Juni 2020

10. november 2020 (udskudt fra 10. juli)

Juli 2020

10. august 2020

August 2020

29. januar 2021 (udskudt fra 10. september)

September 2020

31. marts 2021 (udskudt fra 12. oktober)

Oktober 2020

31. maj 2021 (udskudt fra 10. november)

November 2020

10. december 2020

December 2020

18. januar 2021

Januar 2021

10. februar 2021

Februar 2021

10. marts 2021

Marts 2021

12. april 2021

April 2021

10. maj 2021

Maj 2021

10. juni 2021

 

Udbetalingsgrænsen på skattekontoen
Ønsker du at betale A-skat, AM-bidrag m.m. til de normale frister, skal du forhøje udbetalingsgrænsen på Skattekontoen ellers vil betalingen gå retur til virksomhedens Nem-konto, som en overskydende betaling. Muligheden for at hæve udbetalingsgrænsen på skattekontoen gælder i perioden 7. maj 2020 til og med den 1. april 2021.

Der bliver ikke tilskrevet negativ rente af indestående på skattekontoen. Det er derfor en god mulighed at udnytte for virksomheder, som ikke har udfordringer med likviditeten.

Status for TLS Revision

  • 1/1 overgik Kim Corneliussen fra partner til revisor - Kims opgaver er uændrede.
    I starten af 2020 havde vi den glæde at udvide medarbejderstaben og byde velkommen til Lina, vores nye revisor med mange års erfaring i løn, bogføring og udarbejdelse af regnskaber. 
  • I forsommeren sagde vi farvel til Kaj, da samarbejdet ophørte og han ikke længere er tilknyttet firmaet.
  • Firmaet er pt. i gang med af udvide pga. stigning i opgaver, hvorfor vi snarest påbegynde søgningen på endnu en erfaren revisor.
  • Efter stor efterspørgsel fra kunder, arbejder vi pt. på et par ejendomsprojekter og håber at kunne udbyde prospekter senere på året.
  • Endeligt har firmaet indgået samarbejde med vores husadvokat Lars HOLM Rasmussen og vil I samarbejde i 2021 tilbyde gå-hjem-møder med emner så som ejendomsinvestering; forældrekøb og testamenter. Mere om dette følger.
  • Nyt sponsorat - TLS er blevet stolt sponsor af Lyngby Boldklub og er glade for at kunne støtte lokalsamfundet for en stor del af vores kunder.