Januar 2021

Velkommen til dit skræddersyede nyhedsbrev, der dækker aktuelle emner for dig og din virksomhed.

God læselyst!

Nye regler vedrørende forældrekøb i virksomhedsordningen er vedtaget

I nyhedsbrevet fra december skrev vi om lovforslaget angående forældrekøb i virksomhedsordningen. Lovforslaget er blevet vedtaget og træder i kraft den 1. januar 2021. De vedtagne ændringer betyder, at man ikke opnår fuldt fradrag for renterne, når boligen udlejes til nærtstående. Reglerne indebærer beregning af rentekorrektion til nedsættelse af forældrenes rentefradrag.

 

Den 31. december 2020 var deadline for indberetning af indefrosne feriepenge. Arbejdsgiverne har dog stadig flere frister og pligter. Nedenunder kan du læse nærmere om disse frister.  

Indefrosne feriepenge er indberettet, men hvad sker der nu?

Lønmodtagernes feriepenge opspareringer i overgangsperioden, der netop er blevet indberettet, er gæld, der skal betales af arbejdsgiverne til lønmodtagernes feriefond. Arbejdsgiverne har dog mulighed for at udskyde betaling mod at betale renter af feriemidlerne (også kaldt indeksregulering af feriemidlerne) Arbejdsgiverne skal dog udbetale indeksreguleret feriemidler, når medarbejderen opnår folkepensionsalderen, førtidspension eller afgår ved døden.

Feriemidlerne indeksreguleres første gang i juni 2021. Indekseringssatsen fastsættes senest den 31. maj 2021 og er gældende for ubetalte feriemidler til fonden i perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021.

Arbejdsgiverne, der vælger at beholde feriemidlerne, vil få en årlig opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler.

Fristen for at meddele om du vil beholde feriepengene i virksomheden er den 31. august 2021. Arbejdsgiverne kan også vælge at betale feriemidlerne for et bestemt antal medarbejdere, hvis man ikke ønsker at betale alle feriemidlerne på en gang. Den 1. september 2021 er der deadline for at betale de feriepenge, du evt. skal afregne til Lønmodtagernes Feriemidler.

Elbiler og pluginhybridbiler, nedslag i beskatning i 2020!

Medarbejdere og selvstændige kan se frem til lavere beskatning af fri bil i 2020, hvis de vel at mærke råder over elbil eller pluginhybridbiler. Folketinget har nemlig besluttet at give et nedslag i den skattepligtige værdi af elbiler og pluginhybridbiler i perioden 1. april til 31. december 2020. Nedslaget udgør 3.333 kr. om måneden, hvilket vil medføre en skattelettelse på flere tusind kroner for en topskatbetaler i 2020.

En ny bilaftale med virkning fra 1. juli 2021

Nedslaget i beskatningsgrundlaget for elbiler og pluginhybridbiler videreføres ikke i 2021, men andre ændringer vil være gældende for beskatning af fri biler med ikrafttrædelsesvirkning 1. juli 2021.

Der er tale om gradvis forhøjelse af miljøtillægget, der indgår i beregning af værdien af fri bil samt ændring i de anvendte satser. I henhold til gældende regler beregnes beskatningsgrundlaget som 25% af bilens værdi op til DKK 300.000 og 20% af den del af bilens værdi, der overstiger DKK 300.000. Derudover medregnes miljøtillægget med 150% af den årlige ejerafgift/vægtafgift.

Ændringerne betyder, at miljøtillægget forhøjes til 250% i 2021, 350% i 2022, 450% i 2023, 600% i 2024 og fra 2025 medregnes miljøtillægget til beskatningsgrundlaget med 700%.

Derudover nedsættes satsen på 25% af bilens værdi til DKK 300.000 med 0,5% årligt fra 2021, og satsen på 20% af bilens værdi over DKK 300.000 øges med 0,5% årligt fra 2021. Fra og med 2025 skal der dermed kun anvendes en sats på 22,5%.

Straksafskrivningsgrænsen forhøjes

Beløbsgrænsen for småaktiver, der kan straksafskrives forhøjes og udgør 30.000 kr. for anskaffelser foretaget den 23. november 2020 og derefter. Forhøjelsen er permanent.

Nye satser og beløbsgrænser i 2020

Vi har udvalgt de meste relevante satser for vores kunder, der vil være gældende ved udarbejdelse af regnskaberne for 2020. Fuld oversigt over satserne i 2020 og 2021 findes på https://www.skm.dk/skattetal/satser.

 

Indkomstår

2020

Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A)

246.400

Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A)

16.600

Maks. fradrag for udgifter til arbejdsløn for serviceydelser (§ 8 V)

6.200

Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9)

6.300

Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
oprundes til hele kroner)

521

Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)

163

Logisats (§ 9 A, stk. 2)
(oprundes til hele kroner)

223

Loft over rejsefradrag (§ 9 A, stk. 7)

28.600

Maks. beskæftigelsesfradrag (§ 9 J)

39.400

Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere (§ 9 J)


22.900

Maksimalt jobfradrag (§ 9 K, stk. 2)

2.600

Topskattegrænse (§ 7)

531.000

Progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a)

55.300

Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10)

46.500

Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10)

36.100

Maks. gaveydelse til ikke fuldt skattepligtige uden oplysningspligt (§ 23)

67.100