Skat, moms og afgifter

Vi hjælper dig med at få styr på skat, moms og afgifter. Vi giver dig  forståelig og målrettet kvalitetsrådgivning om gældende regler og rammer. TLS Revision sikrer, at du ikke betaler mere i skat, moms og afgifter, end du bør.

 

Vi kan blandt andet være behjælpelige med:

 • Etablering og ophør af personlige virksomheder og selskaber m.fl.
 • Opgørelse og indberetning af skattepligtig indkomst for anpartsselskaber og personlige virksomheder
 • Skattemæssige afskrivninger, avanceberegning og leasingforhold
 • Opgørelse og indberetning af moms og afgifter
 • Review af selvangivelser/skattepligtige indkomster
 • Generationsskifte og køb/salg af virksomheder
 • Personlige selvangivelser, herunder beskatning af værdipapirer
 • Arbejde i udlandet og anvendelse af dobbeltbeskatningsaftaler
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Pensionsbeskatning og investeringer

 

Skat

Lad os hjælpe med at indberette din privatøkonomi, så den både opfylder personlige ønsker og skattelovgivningen.

Skattelovgivning og praksis ændres hele tiden. Vi følger systematisk udviklingen i dansk skatteret, og har derigennem en tæt føling med udviklingstendenserne i dansk skattelovgivning. Dette gør os i stand til at rådgive langsigtet og proaktivt – og på højeste faglige niveau. Vi kan dermed hjælpe dig med at få overblik over gældende regler m.v., og i samråd med dig finde de mest hensigtsmæssige og optimale løsninger. Det er endvidere muligt at finde vores nyhedsbreve herom på hjemmesiden, så du også altid kan være opdateret på skat og skatteloven.

 

Skatterådgivning til selvstændigt erhvervsdrivende omfatter blandt andet:

 • Beskatning efter virksomhedsordningen
 • Beskatning af I/S og K/S konstruktioner
 • Pensionsordninger
 • Køb og salg af virksomhed – herunder udskydelse af skatten i forbindelse med virksomhedsophør
 • Generationsskifte
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Forældrekøb
 • Udarbejdelse af regnskaber og specifikationer, herunder skatteberegning og selvangivelse m.v.

 

Virksomhedsskatteordningen

Dette er relevant for vores kunder, der driver virksomhed i personlig regi anvender virksomhedsskatteordningens fordele og muligheder. 

Virksomhedsordningen er en frivillig skattemodel, hvor du har mulighed for at til- og fravælge ordningen for ét år af gangen, og som giver dig mulighed for at optimere din indkomst- og skattebetaling.

Brug af virksomhedsskatteordningen kræver professionel assistance. Kontakt os gerne, så kan vi fortælle mere om regler, pligter og krav m.v.

 

Moms

Moms og afgifter er en betydelig udgift for virksomhederne. Virksomheder og personer ønsker derfor, at beskatningsgrundlaget er optimeret efter selskabets forhold, således at driften kun belastes med den korrekt opgjorte afgift.

Vor rådgivning sikrer, at alle relevante afgiftsmæssige forhold belyses – såvel for allerede gennemførte dispositioner som for planlagte dispositioner.

 

Vores assistance og rådgivning dækker blandt andet:

 • Stillingtagen til momspligt eller momsfrihed
 • Korrekt registrering og frivillige registreringer
 • Indberetningspligter og udfordringer ved disse
 • Momspligt ved varer og ydelser
 • Blandende momspligtige og momsfrie aktiviteter, herunder delvis fradragsret

 

Lønsum

De fleste virksomheder med momsfrie aktiviteter er omfattet af loven om lønsumsafgift. Lønsumsafgift er en skat på virksomhedens lønudgifter. Samtidig med at virksomheden er pålagt at betale lønsumsafgift, er fradragsretten for moms tilsvarende beskåret.

Følgende aktiviteter er lønsumsafgiftspligtige:

 • Sundhedspleje (eks. læger, hospitaler, tandlæger, kiropraktorer, fysioterapeuter mv.)
 • Undervisning
 • Sportsforeninger
 • Kulturelle organisationer (dog undtaget museer, biblioteker m.fl.)
 • Forsikringsvirksomhed
 • Banker, sparekasser og andre finansielle virksomheder
 • Rejsebureauer
 • Bedemænd
 • Avissalg
 • Lotteri

Der er stor forskel på, hvor meget der betales i lønsumsafgift. Finansielle virksomheder og foreninger betaler en højere afgift end sundhedssektoren.

Sundhedspleje beregner lønsumsafgift af 4,12% af lønsummen +/- 4,12% af overskud/underskud ved den lønsumsafgiftspligtige aktivitet.

Det bør altid sikres, at virksomheder, der har momsfri aktivitet, ikke samtidig er pligtige til at betale lønsumsafgift. I praksis overser mange nystartede virksomheder m.fl. lønsumsafgiften.

Kontakt TLS Revision for at få en konkret vurdering af eventuel pligt til at betale lønsumsafgift. Vi har mange års erfaring og sidder klar til at hjælpe dig.

Vores assistance og rådgivning dækker blandt andet.:

 • Registrering for lønsumsafgift
 • Indberetning af lønsum
 • Metodevalg og opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlag

Bygget på tillid!

TLS Revision