Revision og Regnskab

Vi tilbyder assistance med opstilling af årsregnskaber, så der skabes overblik over og indblik i virksomheders økonomiske situation og sikrer, at årsregnskabet giver et retvisende billede og lever op til myndighedernes krav. Med den indsigt rådgiver vi også om, hvor virksomheden kan effektiviseres, styrkes eller få endnu mere ud af sine aktiviteter.

Et virksomhedsregnskab giver et overblik over og udregning af virksomhedens indtægter og udgifter. Et godt regnskab er vigtigt af følgende årsager:

  • Styr på regnskabet reflekterer en sund og troværdig virksomhed
  • Det er vigtigt at kende virksomhedens økonomiske nøgletal for at sikre en fremadrettet sund virksomhed
  • Ved overblik over de økonomiske aktiviteter er det muligt at optimere på driften og dermed økonomien

I forbindelse med opstilling af årsregnskaber tager vi løbende, såfremt der er behov, dialog med kunden om de forskellige poster og rådgiver om mulige løsninger.

Som kunde hos os får du en fast kontaktperson, der kender dig og din situation. Det sikrer et godt og personligt samarbejde.

Vi kan bl.a. hjælpe med:

  • Assistance med opstilling af regnskab
  • Regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven
  • Regnskabsaflæggelse efter særlovgivning i øvrigt
  • Rådgivning om valg af relevant regnskabspraksis
  • Problemløsning af regnskabsmæssige forhold
  • Regnskabsanalyse og – rådgivning

Bygget på tillid!

TLS Revision